RSS

Cikkek - Sajtóvisszhangok a lépni kell zarándoklatról (2003)
2006. május 09.


Lépni kell!
Zarándoklat az erkölcsi értékek megóvásáért

Heves Megyei Hírlap - 2003.09.13.

Az idén május 23-án csaknem negyven Krisna-hívő indult el Budapestről, hogy gyalog tegyen meg 800 kilométert a Dunántúl 120 települését érintve, s érkezzen meg augusztusban a somogyvámosi Krisna-völgybe. A másfél millió lépést megtett fiatalok között legtöbben egriek voltak. Ennek apropóján kérdeztük Karádi Csabát, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége egri templomának lelki vezetőjét, akitől vallásuk lényeges elemeiről is tájékozódhattunk.
- Megtapasztalhattam, hogy a Krisna-közösségben a szerzetes tanulók igen szigorú életet élnek, zárt rendszerben - magyarázza mintegy bemutatkozásként Karádi Csaba. - Egy nap rendje úgy áll össze, hogy hajnali négykor van a fölkelés, fél öttől zene és ének, majd hétig két óra ima következik. Ezt megint csak zene, ének, továbbá előadások követik. A reggeli lelki gyakorlat délelőtt fél 10 tájban ér véget, ezt követően a tudás gyarapításáé az idő. A Krisna-tudatúak szerzetes tanulóként a filozófiát, a teológiát és a Szentírást tanulmányozzák. Mindemellett elengedhetetlen, hogy sok-sok gyakorlás árán tudjanak főzni, zenélni kézi harmóniumon, megismerni, miként játsszák a ritmusokat indiai agyagdobon. Ahogy Csaba említi, a Krisna-tudatúak muzsikájának dallamvilága igen közel áll az indiai spirituális zenéhez. Ugyancsak fontos szerepe van az életükben a könyvosztásnak, amelynek során egyúttal találkozhatnak, beszélhetnek is emberekkel, prédikálhatnak nekik a hitükről a maguk csendes módján. A közbevetésre, miszerint hogyan érinti őket az esetleges elutasítás - amiben bizony sokszor van részük -, Csaba máris kész a válasszal: a szerzetes megtanulja kezelni az elutasítást. Még ha azt kedvesen teszik, az is fáj, a durva pedig természetesen még inkább. Azt tartják, ők Istentől függenek, nem pedig másnak a jóindulatától.
- Hívőink esetében az ételosztás nagyon fontos része a mindennapoknak - meséli a lelki vezető.
- Mi vegetáriánusok vagyunk. Ennél elsősorban nem az általában szokásos egészségmegőrzés szempontja a lényeges, ennek sokkal inkább erkölcsi alapja van, mégpedig az, hogy semmiképpen sem akarunk egy állat megöléséből hasznot húzni. Hozzá kell tennem, kiemelkedő hely jut életünkben a karitatív tevékenységnek is. Különösen a drog megelőzésben próbálunk minél többet segíteni, de abban is részt veszünk, hogy támogassuk a kábítószerbetegeket visszailleszkedni a társadalomba. Csabától azt is megtudhatjuk, hogy Magyarországon legalább kétezer olyan Krisna-hívő van, akik otthon is gyakorolják a vallásukat. Emellett mintegy tízezren erősebben, vagy lazábban kötődnek ehhez az egyházhoz. Mindennek alapján természetesen arra is kíváncsiak vagyunk, hogy miből muködtetik egyáltalán közösségüket a Krisna-hívők.
- A források többrétűek - hangzik a válasz -, részben adománygyűjtésből van bevételünk, hiszen könyveket terjesztünk. Másrészt a hívek adományai is gyarapítják, ha nem is nagy mértékben, de jól hasznosíthatóan a muködtetésre fordítható összeget. Somogyvámoson egy 150 hektáros terület is a miénk, ezt nevezzük Krisna-völgynek, ahol aktív gazdálkodást folytatunk, elsősorban saját magunknak, s ezen túl évente 20-25 ezer turista keresi fel ezt a helyet, amiből a járulékos szolgáltatások révén úgyszintén vannak bevételeink. Olyan terveket is szövögetünk, hogy például itt Egerben érdemes lenne felépíteni egy kulturális központot, amelynek egyebek mellett része lenne egy vegetáriánus étterem is. Szívesen beszél az egri templom lelki vezetője a megyeszékhelyen élő és tevékenykedő Krisna-hívokrol is. Úgy érzi, dinamikus, fiatal közösség jött létre a városban. Különösen a drogmegelozésben mondhatnak magukénak jelentős eredményeket. Annál is inkább, mivel a jelenleg is aktív mag egy része valaha maga is kábítószer fogyasztó volt, s éppen a Krisna-közösség révén sikerült leszoktatni őket, sőt, sokan ma is részt vesznek a megelőző, illetőleg a drogosokat a társadalomba visszavezető munkában. Beszélgetésünk során természetesen szóba kerül az idei zarándoklat is. Ennek már 1994 óta vannak előzményei - tudjuk meg. Abban az évben, s rá két évre már gyakorolták a magyarországi hívők ősi hagyományukat, vagyis azt, hogy gyalogosan járják az országot, s közben dallal-tánccal, kötetek átadásával igyekeznek mások tudomására hozni gondolataikat.
- A Krisna-hívők nemet mondanak az alkoholra, a drogokra és az erőszakra - szögezi le határozottan Karádi Csaba. - Épp ezért jelmondatunk az, hogy alkohol, drogok és erőszak nélkül lehet igazán boldog életet élni. Arra, hogy miért Lépni kell! Az elnevezése immár 1998 óta a zarándoklatnak, nagyon egyszerű a felelet:
- A mi felfogásunk szerint hazánk és az egész világ súlyos erkölcsi válságtól szenved, amitől csak határozott, pozitív irányú lépések menthetnek meg minket. Közösségünk tagjainak meggyőződése, hogy ennek érdekében mindannyiunknak LÉPNI KELL! Mindenkinek önmagának kell megtennie a szükséges lépéseket. Ha ugyanis az egyén megteszi a megfelelő lépéseket, akkor szerintünk a társadalom is a megfelelő irányba halad. Éppen ezért arra törekszünk, hogy ne várjon senki másra, maga tegye meg e lépéseket. Úgy érezzük, fel kell rázni az egyént, hogy mindenki tudja, miként kell cselekedni. Ez különösen fontos a mai világban, amikor a politikusok viselkedése megfertőzi a társadalmat. Az 1998-ban, a 2000-ben és az idén tartott zarándoklat egyaránt a Lépni kell! címet viselte. 2003-ban, május 23-án Budapestről indult el mintegy negyven Krisna-tudatú hívő a Dunántúlra. Nyolcszáz kilométert tettek meg gyalog, ez legalább másfél millió lépés.
- Mindenütt felkerestük az önkormányzatot, a rendőrséget és az iskolaigazgatókat - emlékezik az idei útra Csaba. - Emléklappal, kis ajándékkal és vaskos kötettel leptük meg őket, ez utóbbi a Bhagavad-gíta, a Hindu Biblia volt. Nyugodtan mondhatom, mindenfelé nagyon szívesen fogadtak bennünket. A polgármesterek biztosítottak nekünk szállást, vagy a tornatermekben, vagy a focipályákon sátrazhattunk. Menet közben és a településeken is zenéltünk, táncoltunk. Az emberek is kedvesek voltak velünk, sokszor hoztak gyümölcsöt, üdítőt. A résztvevők között túlnyomó többségben voltak az egriek, egyesek csak hétvégén csatlakoztak hozzánk, hiszen hét közben dolgozniuk kellett a munkahelyeiken. A zarándoklat érintette többek között Dunaújvárost, Mohácsot, Pécset, Kaposvárt, Zalaegerszeget, Szombathelyet, és a Balaton körüli városokat is. Eljutottak a kapolcsi Művészetek Völgyébe, ahol egynapos muvészeti programokon mutatkoztak be indiai tánccal, zenével, pantomimmel, ételkóstolóval, kirakodóvásárral, ruhapróbával, arc - és testfestéssel. Naponta 10-20 kilométert tettek meg, hiszen nem versenyeztek, hanem gondolataik hirdetése volt az elsődleges céljuk. Az egri templom lelki vezetőjének még most is ragyog a szeme, ha visszagondol a korábbi évek és az idei esztendő zarándoklataira. Természetesen nem maradhat el a jövő tervezése sem, eszerint a következő évben Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket kívánják bejárni, hiszen továbbra is tartják magukat abbéli meggyőződésükhöz, hogy: Lépni kell!

Nyolcvan nap a Dunántúlon
Krisnások zarándoklata az erkölcsösebb életért

Vas Népe - 2003.08.15.

Kőszeg (gom) - Haré Krisna, Haré Krisna! - énekli teli torokból a gyalogszerrel érkező krisnás csapat a városba vezető Velemi úton. A közel félszáz vándor 800 kilométeres, 80 napos zarándokúton 120 településen hirdette az erkölcsösebb, boldogabb életet.
Kőszegre, a hosszú túra utolsó állomására Cákról érkezett meg a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének mintegy félszáz tagja. A Krisna-völgy megalapításának 10. évfordulója alkalmából tették meg a mintegy 800 kilométeres utat gyalogosan, mellyel a tisztaságot, az erkölcsöt hirdették. A Lépni kell! elnevezésű vándorlással a boldog életre, az alkohol, a drog, az erőszak nélküli létezésre hívták fel a figyelmet. A közösség május utolsó hetében indult a fővárosból a dunántúli gyaloglásra, jártak Dunaújvárosban, Szekszárdon, Mohácson, Pécsen, Kaposváron, a Balaton környékén, Zalaegerszegen, Szombathelyen, és végül Kőszegen. Útjuk során énekeltek, szórólapokat osztogattak, beszélgettek az emberekkel.
- Nem a térítés a célunk, azt akarjuk elérni, hogy jobban figyeljünk egymásra. Az ország, s az egész világ súlyos erkölcsi válságtól szenved. Ez ellen mindenkinek lépnie kell, ezért ez a neve a figyelemfelhívó zarándoklatunknak - mondta Karádi Csaba krisnás lelkész. A különös vándorokat szinte mindenütt szeretettel fogadták a helybéliek: jókívánságokkal, áldásaikkal bocsátották őket tovább. A két és fél hónap során iskolákban, polgármesteri hivatalokban szálltak meg a krisnások, akiken egyáltatán nem látszott a fáradtság: kedvesen, mosolyodva gyalogoltak és énekeltek. A tisztább, erkölcsösebb életért tették meg a 800 kilométeres zarándoklatot.


Krisnás zarándoklat
Vas Népe - 2003.08.12.

Nádasd (pj) - A múlt hét végén Krisna-tudatú hívők egy zarándokcsoportja érkezett a községbe. Lapunk érdeklődésére egy bhakta (szerzetes) beszélt a mintegy 800 kilométeres gyalogos zarándoklatról.
Az egri Krisna-hívők két és fél hónapja indultok Budapestről, hogy a tiszta, erkölcsös életet hirdetve, a "Drog és alkohol nélküli Magyarország" mozgalmához csatlakozva gyalogszerrel bejárják 80 napos, 800 kilométeres útjukat. Országos zarándoklatuk során a nagyobb városokban - így például Dunaújvárosban, Pécsett, Mohácson, Zalaegerszegen - vallásukhoz kötődo zenei és táncbemutatókat, ételkóstolókat, ismeretterjesztő előadásokat tartanak. Naponta 15-20 kilométert gyalogolnak, két autó kíséri őket. Egy társuk áltolában már előttük jár, igyekszik felvenni a kapcsolatot a települések polgármestereivel, és szálláshelyet keresni. A zarándokcsoport többnyire iskolák tomatermeiben, muvelődési házakban száll meg, olykor a szabad ég alatt éjszakázik. Nadásdra Zalaegerszegről érkeztek, s nemsokára közelednek útjuk végéhez, az utolsó, kőszegi állomáshoz. Csütörtökön ott ér véget a hosszú zarándoklat, s megyénkből indulnak majd Somogyvámosra, a Krisna-völgybe, ahol augusztus 15-én kezdodik a Krisna-tudatú hívők országos nyári tábora, melyen közösen megünneplik Janmastami napját, azaz Krisna születésnapját.


Másfél millió lépés!
Somogyi Hírlap - 2003.06.21.

Másfél millió lépés!
Ezzel a címmel indult úrtjára az a zarándoklat, amelyet a Krisna-tudatú hívők az erkölcsi értékek védelméért indítottak. Az út során 800 kilométert tesznek meg gyalog, pénteken érkeztek Kaposvárra.
- Magyarország és az egész világ súlyos erkölcsi válságtól szenved - mondta Siku Andrea, a Krisna völgy sajtóreferense. - Ettől csak határozott pozitív irányú lépések menthetnek meg minket. Meggyőződésünk, hogy ennek érdekében mindannyiunknak lépni kell! Erre szeretnénk felhívni a figyelmet a zarándoklattal. A zarándokok a nyolcvan nap alatt másfél millió lépést tesznek meg, felkeresnek több várost a Dunántúlon és a Balatont is körüljárják. A 40 fiatalból álló csapat az alkohol- és kábítószer-fogyasztás értelmetlenségére és az erkölcsös élet fontosságára figyelmeztet majd az út minden állomásán.


Haré Krisna a belvárosban
Dunántúli Napló - 2003.06.11

Pécsre érkezett tegnap a magyarországi Krisna-hívők zarándoklata. A tizenhat napja úton lévő szerzetesek virágfűzérrel és Bhagavad-gitával, azaz hindu bibliával ajándékozták meg Gonda Tibor alpolgármestert.
Tegnap ért Pécsre az a Krisna-hívőkbol álló zarándoklat, amely még május 25-én indult Budapestről. A szerzetesek nyolcvan nap alatt százhúsz települést érintve 800 kilométert tesznek meg a Dunántúlon, útjuk során több - "Lépni kell! Alkohol nélkül, drogok nélkül, erőszak nélkül!" mottóhoz kapcsolódó fesztivált tartanak.
A Krisna-hívők tegnap 12 órakor értek a város határába, őket délután kettő órakor többek között Gonda Tibor alpolgármester, és a megyei közgyűlés részéről Andráska Gerhely fogadta a Jókai téren. A zarándokok a somogyvámosi Krisna völgy megalapításának tízéves évfordulója alkalmából e másfélmillió lépéssel kívánják felhívni a figyelmet az ősi indiai szent könyv, a Bhagavad-gita (vagy Bhagavad-gítá) üzenetére, amellyel Gonda Tibort is megajándékozták. Az alpolgármester nyakába emellett virágfűzért is akasztottak, amely a megbecsülés jelképe a hindu tudatúaknál.
A szerzetesek június 13-án zárják pécsi programsorozatukat: az Ifjúsági Házban 17 órakor megrendezendő Indiai Fesztiválra invitálják vendégeiket; majd Komló és Szigetvár felé veszik útjukat. A zarándoklat az elkövetkezendő hetekben többek között Kaposvárt, Zalaegerszeget, Szombathelyt és a Balaton-parti városokat érinti. - Somlai Adrienn


Páda-yatra a tiszta életért
Tolnai Népújság - 2003.06.05

Egész úton zeng a Hare Krisna, Hare, Hare...
Nyolcvan napos zarándoklatra indult másfél héttel ezelőtt harminc Krisna-hívő fiatal. A Budapestről startoló csapat nyolcszáz kilométert kíván megtenni gyalog, míg körútjának végeztével megpihen Kőszegen. Tegnap a közben Szekszárdra érkezett közösség Bátaszék felé vette útját.
A megyeszékhely határában értük be az éppen rövid pihenőt tartó, jellegzetes öltözéket viselő, zenélő és énekelő csapatot. Karádi Csaba, a krisnások vezetője készségesen nyilatkozott lapunknak.
- A zarándoklattal - szanszkrit nyelven páda-yátra - az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a tiszta, erkölcsös élet fontosságára. Mottónk: alkohol nélkül, drogok nélkül, erőszak nélkül! Nem kívánunk megtéríteni senkit, de szeretnénk olyan emberi értékeket felmutatni, melyekre mindenkinek szüksége van, vallástól, világnézeti hovatartozástól függetlenül.
A közösséget mindenhol megelőzi egy kis furgon, sátrakkal, hátizsákokkal és kis konyhával felszerelkezve. Így, valamint a helyi önkormányzatok és jó érzésu emberek segítségével viszonylag kultúralt módon megoldható az alvás, étkezés és tisztálkodás. A vidám csapat eddig mindenütt csak a segítokészséget érzékelte, így Szekszárdon is.
- Egész úton a Hare Krisnát énekeljük, ez lelki extázist ad, és felszabadítja a szívben lévő boldogságot. Mert a boldogság nem kívül, hanem eredendően belül van, a szívben.

 
 
 
 
 
  © Magyarorszagi Krisna-tudatu Hivok Kozossege
Web design by Web4Future