RSS

Krisna tudat a mindennapokban - Úton a tudatosság felé - 9. rész: Kit kell imádnom?
2009. május 27.


Kit kell imádnom?

 

Ki Isten? Ki  a Legfelsőbb? Miért van annyi vallás? Minden vallás azt állítja, hogy neki van monopóliuma Istenen. Ha csak egy Isten van, miért van annyi vallásunk és annyi különböző neve Istennek? Ezek megválaszolandó kérdések. Talán te is teszel fel ilyen kérdéseket.

  

Értsd meg, hogy a vallás egy sajátos folyamat arra a célra, hogy megvalósítsuk szerető kapcsolatunkat Istennel. Bármilyen folymat, ami be tudja ezt mutatni, vallásnak hívható. A különböző vallások különböző neveit használják Istennek, különböző nyelveket használnak, különböző rituálékat, hogy táplálják és tökéletesítsék az ember odaadását Isten felé. Valójában, jobban megvizsgálva a sok folyamat hasonló: Isten dicsőségének éneklése, nevének éneklése, hódolat felajánlása leborulással, egyszerű kellékek felajánlása odaadóan mint a lámpa, víz és gyümölcs, összejövetel a szentírások hallgatására, lakóhelyek alapítása az Úr Számára, szent helyek meglátogatása, vezeklés bemutatása, mint a böjtölés, szent étel elfogadása.

 

Válassz két vallást és írd le néhány hasonló tevékenységüket!

 

 

 

 

Látjuk, a felszíni különbségek ellenére az öltözködést, a nyelvet, a hajviseletet és az építészetet tekintve, hogy hasonló folyamatok vannak, amelyek hasonló célhoz vezetnek. Ez a cél szerető kapcsolat Istennel. Istent úgy definiálják, mint a Legfelsőbb Személy, minden más oka és alapja. Maga a definíció kizárja annak a kérdésnek a feltevésének a lehetőségét, hogy ki teremtette Istent? Ezért néha mondják, hogy egy Isten van, vagy Isten egy. Talán különböző neveken hívják, de Ő ugyanaz a személy.

 

Istennek a következő tulajdonságai vannak:

örök test

tökéletes szépség

olyan tökéletes tulajdonságok, mint a könyörületesség, a bőkezűség stb.

mindentudó

mindenütt jelenvaló

mindenható

minden univerzum és élőlény oka

tökéletes boldogság

anyagi tulajdonságok nem érinthetik meg

 

Honnan tudjuk ezt, ha még nem is láthatjuk Istent? Ebben az esetben a szentírásokhoz kell fordulnunk. Nem választhatunk akárkit kedvünk szerint, hogy imádjuk. A védikus hagyományban annak a személynek a neve, akire illenek ezek a tulajdonságok, Krisna vagy Visnu.

 

Mivel az egyetlen Isten minden hatalommal rendelkezik és korlátlan, különböző formákat vehet fel saját vágya szerint. Habár Ő egy, korlátlan formában jelenhet meg. Talán zavarba ejtő ez abból a szempontból, hogy hogy tudjuk megkülönböztetni Isten sok formáját azoktól a formáktól, amiket látunk? Mely formák Istenéi és melyek nem?

 

Készíts egy listát a különböző formákról, amiket látsz, hogy Indiában imádnak az emberek? Meg tudod jelölni, hogy melyiket lehet Istennek tekinteni és melyiket nem?

 

 

 

 

Mivel nem tudjuk megérteni korlátolt elménkkel, erre a kérdésre a válaszért a szentírásokhoz kell fordulnunk. A szentírások felsorolják Isten valódi formáit.

 

Néha az emberek azt mondják, hogy ők Isten. Milyen alapon fogadod el vagy utasítod el a kijelentést?

 

 

 

Mivel sok vallás van ugyanazzal a céllal, miért válasszak egyet a többi közül? Számít, hogy melyik utat választom? A válasz ez. Habár a cél egy, a különböző vallások különböző tudatszinten lévő embereket látnak el. Igy különböző mennyiségű tudást mutatnak be az embereknek megértési képességüknek megfelelően.

 

Egy példa:

Egy negyedik osztályos tanuló egy szótárt szavak jelentésének megtalálására.

Egy egyetemista is egy szótárt használ a szavak jelentésének magtalálására.

 

Ugyanazt a szótárt használják?             Hibás valamelyik szótár?

 

Mi a különbség a két szótárban?

 

Válassz egy vallást, amelyiket ismered és gondolj néhány területre, amelyik nem teljes.

 

 

 

 

Intellektuális és lelki kapacitásodnak megfelelően ki kell majd választanod, hogy melyik vallás mutatja be neked a legkielégítőbb tudást és folyamatot, hogy a maximális  teret nyújtsa a lelki fejlődésedhez.

 

Néha változik a populáció tudatszintje, és nem tudnak tovább viszonyulni egy bizonyos vallási formához. Megváltoztathatják a formát, hogy megfeleljen az új körülményeknek és a folyamatban megváltoztatják a célt. Az idő teltével néha a rituálék fontosabbá válnak a célnál, így a vallás külsőségei fontosabbá válnak Isten megértésénél és a Vele való kapcsolat elérésénél. Ebben a szerencsétlen helyzetben a vallás megszűnik működni.

 

Tudsz gondolni bármilyen példára erre a vallás történelmében vagy a te tapasztalataidban?

 

 

Hogy reálisak legyünk, a legtöbb vallás idővel ................... Hogy megelőzzük ezt, egyszerű formákat kell hangsúlyoznunk - egyszerű folyamatokat és rituálékat, amelyek univerzálisan alkalmazhatók.

 

A bhakti vagy az odaadás az Úr nevének éneklésén keresztül az a folyamat, amit a szentírás javasol, mint olyat, ami számunkra megfelelő ebben a korban. Olyan univerzális, hogy bármelyik vallásban alkalmazható áldásos eredményekkel. Próbáld ki és lásd meg.

 

Itt egy megjegyzésre érdemes általános leírás Istenről a Bhagavad-gitából.

 

bhoktaram yajna tapasam

sarva loka mahesvaram

suhrdam sarva bhutanam

jnatva mam santim rcchati

 

Akinek tudata Bennem merül el, s tudja, hogy Én vagyok minden áldozat és önfegyelmezés végső haszonélvezője, minden bolygó és félisten Legfelsőbb Ura, valamint az összes élőlény jóakarója és jótevője, az megszabadul az anyagi szenvedésektől, és eléri a békét.

 
 
 
 
 
  © Magyarorszagi Krisna-tudatu Hivok Kozossege
Web design by Web4Future