RSS

Krisna tudat a mindennapokban - Úton a tudatosság felé - 3. rész: Az Írások
2009. április 26.


Lehet, hogy nehéznek találtad, hogy olyan kissé szokatlan dolgokról gondolkozz, mint az élet céljai. Ne keseredj el! Az emberiség már hosszú ideje latolgatja ezeket a kérdéseket és különféle válaszok születtek. Emiatt aztán azokat a kérdéseket, amikről nekünk magunknak nincs elég tapasztalatunk ajánlatos egy olyan személlyel megvitatni, aki már járatosabb nálunk ezekben. Szanszkritül ezt úgy nevezik, hogy sabda. Sabda azt jelenti, hogy hang. Tágabb értelemben hiteles vagy tökéletes információt jelent, különösen a lelki életre vonatkozóan.
Három módon juthatunk tudáshoz:
- az érzékeinken keresztül
- logikai következtetés útján
- és egy hiteles forrást elfogadva
Az érzékek úgy, mint a hallás és látás abban hasznosak, hogy a mindennapi életünk során szerezzünk információkat. Valójában nem lennénk képesek elvégezni a mindennapi tevékenységeinket az érzékeink nélkül. Természetesen a cselekvés érdekében az érzékeinket az elme és az intelligencia bevonásával kell használnunk. Ez valamelyest meggyorsítja a döntéshozást. Azután, hogy voltak hasonló egymáshoz tapasztalataink az intelligenciánkkal feltételezéseket tudunk tenni. Tudjuk azt, hogy az ég minden nap kék lesz. Nem kell minden lépésnél leellenőriznünk, hogy a föld ott van-e a lábunk alatt. A tapasztalatainkat és az intelligenciánkat használva elmerészkedhetünk ennél még elvontabb területekre is. Azonban meg kell értenünk, hogy mind a logikai lehetőségeink, mind az érzékeink korlátoltak.
Az írások a következő korlátokat említik:
Az érzékelésünk korlátoltsága: Tudnál hozni néhány példát a szem korlátoltságára?

Azok a tévedések, amikor egy bizonyos dolgot valami másnak vélünk. A híres példa erre összetéveszteni a kötelet egy kígyóval. Vissza tudsz emlékezni ilyen esetekre a saját életedben?
Azok a hibák, amikor kihagyunk valamit: néha a figyelmetlenségünknek köszönhetően nem veszünk észre olyan dolgokat, amelyek teljesen nyilvánvalóak. Tudnál néhány példát mondani?
A dolgok elferdítése valamilyen hátsó szándékból (csalás): Az érzékeinkkel jól érzékelünk egy dolgot, de mert az érdekeink mást diktálnak, mégsem azt mondjuk, amit tapasztalunk. Az elménk bezavar a tudásszerzés folyamatába. Erre tudsz példákat hozni?
Az érzékeink ezen tökéletlenségei miatt az érzékek útján szerzett tudást nem tudjuk mindig elfogadni tökéletesként.
A logika bizonyos szabályokat követ, de végső soron az érzékekkel szerzett információkra alapozódik. Így ugyanaz a korlátoltság érvényes rá, mint az érzékek útján szerzett tudásra. A logika általános szabályai nem alkalmazhatók azokon a területeken, amelyek meghaladják az általános érzékfelfogás határait. A hiteles hangvibráció vagyis a sabda a harmadik módszer a tudásszerzésre, s ezt a tudást tekintik a legjobbnak. Ha a tudás forrása tökéletes, akkor ezt a tudást hitelesnek nevezik.
Hogyan tudjuk mi eldönteni, hogy mi hiteles? Az egyik mód mások tanúságtétele. Nagy számú ilyen tanúságtétel hosszú időn keresztül utalhat az információ megbízhatóságára.

Megfigyelhetjük, hogy az ókor egyes alkotásai évezredeken keresztül velünk maradtak. És nemcsak hogy velünk maradtak, de az évszázadokon keresztül megmaradt az a tisztelet is, amellyel tekintettek rájuk, mint a bölcsesség könyveire. Ez egyfajta bizonyíték ezeknek a munkáknak az érvényességét illetően. Habár számos ilyen munka akad a különböző országokban, amelyek ezeknek a szempontoknak megfelelnek, ha tanulmányozzuk őket, találunk néhány közös elemet. Azt is megfigyelhetjük, hogy egyesek sokkal részletesebb és kielégítőbb magyarázatokat adnak, mint mások.
Tudnál említeni néhány ilyen írást, amelyre illenek a fent kijelentések?
Olvastad már ezen írások valamelyikét?
Mik azok a közös elemek, amiket észrevettél?
Mely részeket nem találtad kielégítőnek?

írta: H.H. Bhanu Swami

(folytatása hamarosan) 
 
 
 
 
  © Magyarorszagi Krisna-tudatu Hivok Kozossege
Web design by Web4Future